Rollatordokter Frank de Boer bespreekt het laatste nieuws over
de rollator, het rollatorboek en het rollatorspreekuur.

Lees verder
donderdag 16 Mei 2013

Veel ongelukken met rollators

Rollators betrokken bij 2400 ongevallen
Jaarlijks worden naar schatting 2400 senioren van 55 jaar of ouder behandeld op een Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis na een privé-ongeval waarbij een rollator betrokken is geweest. Het aantal slachtoffers neemt toe met de leeftijd. 84% van de slachtoffers is vrouw.Vrijwel alle senioren worden behandeld aan letsel veroorzaakt door een val. Van een derde van de ongevallen is bekend dat ze in het woonhuis plaatsvinden. Bijna een kwart van de ongevallen vindt plaats in een instelling. In vier van de tien gevallen vond het ongeval plaats tijdens een noodzakelijke activiteit, zoals lopen in en om huis. Ruim vier van de tien slachtoffers wordt na de behandeling op de <font Spoedeisende Hulp opgenomen in het ziekenhuis.

Veel ongelukken met rollators kunnen voorkomen worden
Risicofactoren voor ongevallen met de rollator zijn:


Zoeken: